Lacul Albastru

 

The Blue Lake

Ce trebuie sa stim despre Lacul Albastru ?

Lacul Albastru - Baia Sprie - Maramures este unicat in Europa , este o arie protejata si se afla in custodia Parcului Natural Muntii Maramuresului.

 

Lacul Albastru

 • .

  Lacul Albastru

  situat în orasul Baia Sprie pe versantul sudic al Dealului Minei la altitudinea de 530 m, are o suprafata de 0,5 ha si a fost declarat ca arie protejata în anul 1977, prin H. C. L. nr. 204, facând parte din categoria III - monumente ale naturii.

  In prezent a fost declarat rezervatie si in Legea nr. 5/2000, pozitia cu nr. 5624 si se afla in propietatea fondului forestier al U.A.T. Baia Sprie, care este administrat de O.S. Baia Sprie.

  Din centrul orasului Baia Sprie urcam, prin fata bisericii catolice, pe strada care ne conduce în directia nordica pâna a liziera padurii, de aici poteca urca în serpentina pâna la Lacul Albastru. Timpul de mers 35 - 45 min.

  Lacul Albastru este amplasat într-o mica depresiune formata în urma surparii lucrarilor miniere de exploatare de pe filonul Domnisoara, într-o padure tânara de gorun. În jurul lacului exista câteva exemplare de pin care dau un farmec aparte zonei.

  Depresiunea este situata în centrul unei platforme dispuse pe versantul sudic al Dealului Minei (730 m), la cota de 530 m, platforma cu extindere E-V de 150 m si latime N-S de 110 m, cu numeroase surpaturi, excavatii si resturi de halde provenite din exploatarea miniera. Roca gazda este reprezentata de andezitele cu piroxeni + hornblenda si cuart de Baia Sprie, cu nivele de brecii, tufuri si marne carbunoase, roci intens transformate hidrotermal (argilizare, silicifiere, adularizare).

  Lacul are origine antropica, format prin surparea unor lucrari miniere de exploatare în anii 1919-1920 si a fost mentionat pentru prima data de P. Gastescu (1963) în lucrarea “Lacurile din R.P.R.”

  În Lacul Albastru atât flora cât si fauna sunt aproape inexistente – exista doar microorganisme. Unicitatea lacului o dã abundenta sãrurilor cuprice dizolvate în apa lacului care îi conferã apei o culoare albastrã sau verzuie, în funcþie de directia si cantitatea luminii.

  Actiuni propuse

  • delimitarea suprafetei

  • amplasarea de idicatoare si panouri

  • marcarea traseului turistic spre AP

  • activitati educationale cu copiii de la scolile din zona.

  Nota: Datele sunt luate din Amenajamentul UAT Baia Sprie (U.B. I) editia 2004. Subparcela 65T este lacul efectiv, subparcela 65N2 este terenul neproductiv din jurul lui – grohotisul, iar 65A este o banda de padure (pin silvestru, gorun si castan).

  The Natural Monument Blue Lake is situated in Baia Sprie on the southern versant of Mine's Hill at 530 meters altitude. It has a surface of 5,000 m 2 and it has been declared a Protected Area by HCL no.240 in 1977, being included in the 3 rd natural monuments category of the International Union for Conservation of Nature.

  It is in the custody of the Maramures Mountains Nature Park Administration

  The Blue Lake is situated in a small depression that has formed due to collapsed mining sites on the Domnisoara Lode. The depression is situated in the centre of a southern versant platform of the Mine's Hill ( 730 meters ), of E-V 150 meters and N-S 110 meters extension, with numerous collapses, excavations and remains of mine-tailings form the mining sites. The main rock consists of andesites with pyroxenes + hornblende and Baia Sprie quartz.

  The lake is of anthropic origin, created by the collapse of minig exploitations between the years 1919-1920 and has been mentioned for the first time by P. Gastescu (1963) in his work “The Lakes in the Popular Republic of Romania”.

  In the Blue Lake , both fauna and flora are almost non-existent – there are only microorganisms. The uniqueness of the lake is given by the abundance of copper salts dissolved in the water which confer the lake a blue or green colour, according to the direction or quantity of light..

  Access towards the protected area: from the centre of Baia Sprie, follow the road in the back side of The Catholic Church, that would lead northern to the borders of the forest. From here the path goes sinuouosly up to the Blue Lake . Time of walking: 30-40 minutes.

  The Blue Lake It i n e r a r y also contains the following sites: The Francisc Shaft and The Dawn Break.

  Baia Sprie

 • Lacul Albastru (The Blue Lake)

  ( Maramures) located in Baia Sprie is unique in origin ( collapse of a mine galleries ) and water chemistry . Because water solubilization of sulfur compounds makes it sometimes green, sometimes with emerald reflexes .
  Blue Lake Natural Monument was declared natural rezervation and is in custody of Maramures Mountains Natural Park Administration in partnership with NGO which aims to conserve the landscape for s cientific and educational purposes .
  Blue Lake protected area is located on the territory of the city of Baia Sprie in a young oak forest on the southern slope of Mine Hill at an altitude of 530 m and has an area of ??0.5 ha . The lake formed by the collapse of old mine workings during 1919, 1920 . Around the lake there are a few samples of pine which give the area charm .
  Access to protected area : the city center Baia Sprie climb , behind the Catholic church , the street that leads us in the north direction to the edge of the forest , from here the trail climbs switchbacks up to Blue Lake , running time 35 - 45 min .

   

  Baia Sprie

 •  

 

Newsletter Signup:
To The Top