Clubul Civic LACUL ALBASTRU

 

prescurtat CCLABS

Cine sunt CCLABS ?

CCLABS este format din tineri voluntari din orasul Baia Sprie care desfasoara o activitate cu caracter civic si formator. Ditre activitatile clubului amintim protejarea mediului, constientizarea cetatenilor si in mod deosebit a copiilor si tinerilor de importanta pe care o are natura si protejarea ei. Pentru mai multe informatii despre CCLABS vezi in dreapta paginii statutul clubului.

 

statut CCLABS

Statut-Program

Capitolul I. Consideratii generale

Art.1 . Clubul Civic Lacul Albastru se constituie la nivelul orasului Baia Sprie si functioneaza in cadrul Societatii Ecologiste din Maramures, persoana juridica infiinata prin Hotararea nr. 85 din 21 XI 1991 a Judecatoriei Baia-Mare.

Art.2 . Scopul clubului este de a reuni in randurile sale un numar cat mai mare de cetateni, cu precadere tineri si elevi, din orasul Baia Sprie si din imprejurimi, in vederea desfasurarii de actiuni pe teme legate de conservarea naturii, sociale si de atitudine civica. Clubul isi propune dezvoltarea capacitatii civice in scopul gasirii de solutii practice la problemele orasului.

Art.3 . Activitatea clubului are un caracter civic si formator.

(1) Activitatile se desfasoara permanent, in cadru organizat, cu referire in principal la urmatoarele teme:

• conservarea naturii în scop ştiinţific şi educativ;

• protejarea mediului natural si construit;

• constientizarea cetatenilor, cu precadere a tinerilor si elevilor, privitor la viata in armonie cu natura;

• gestionarea responsabila a resurselor naturale;

• valorificarea resurselor umane locale in procesul de dezvoltare locala/regionala;

• rolul si importanta ariilor protejate in dezvoltarea durabila a societatii umane;

• actiuni de reecologizare;

• infrastructura de acces la punctele de interes local.

(2) Activitatile vor avea caracter practic si/sau de atitudine publica.

Capitolul II. ORGANIZAREA

Art.4 . (1) Activitatea clubului este condusa de catre comititetul director, cu scopul implicarii unui numar cat mai mare de cetateni in viata civica a orasului.

(2) Activitatile practice vor fi coordonate de catre membrii clubului desemnati in acest sens in functie de specificul activitatii.

Art.5 . (1) Clubul este organizat in cadrul Societatii Ecologiste din Maramures cu respectarea statutului juridic al acesteia si a legislatiei specifice din Romania.

• Clubul isi alege comitetul director.

• Presedintele clubului face parte din Comitetul Dirigent al Societatii Ecologiste din Maramures.

Capitolul III. Membrii clubului

Art.6 . Pe langa membrii fondatori in cadrul clubului isi desfasoara activitatea 2 categorii de membrii:

• membrii activi (cotizanti);

• membrii simpatizanti.

(1) Membri activi (cotizanti) participa la toate actiunile organizate de club.

• Membrii activi (cotizanti) au urmatoarele drepturi:

• sa participe la toate actiunile organizate de club;

• sa aleaga si sa fie ales in comitetul director al clubului;

• sa se retraga din club.

• Membrii activi (cotizanti) au urmatoarele obligatii:

• sa respecte prezentul statut si statutul Societatii Ecologiste din MM;

• sa participe la jumatate+1 din activitatile organizate anual de club;

• sa nu intreprinda actiuni care contravin scopului declarat al clubului sau a unor pozitii oficiale ale acestuia;

• sa respecte intocmai indicatiile coordonatorilor in timpul activitatilor cu caracter practic;

• sa plateasca cotizatia anuala fixata de conducerea clubului.

(2) Membrii simpatizanti participa doar la activitatile la care sunt invitati de catre conducerea clubului:

• Membrii simpatizanti au urmatoarele drepturi:

• sa participe la activitatile clubului la care sunt invitati;

• sa se retraga din club.

• Membrii simpatizanti au urmatoarele obligatii:

• sa respecte prezentul statut si statutul Societatii Ecologiste din MM;

• sa respecte intocmai indicatiile membrilor activi in timpul actiunilor din teren (ecologizare, munca de teren).

(3) Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus implica excluderea definitiva din club prin votul a 2 doua treimi din membrii activi.

Art.7 . Cetatenii pot deveni membrii ai clubului, in masura in care indeplinesc conditiile impuse in acest statut.

(1) Poate deveni membru simpatizant orice cetatean in urmatoarele conditii:

• varsta minima de 14 ani;

• sa fie acceptat ca atare de doua treimi din membrii fondatori.

(2) Poate deveni membru activ (cotizant) orice cetatean – membru simpatizant – care activeaza in cadul clubului de minim un an in urmatoarele conditii:

• participa la min. jumatate+1 din activitatile la care este convocat ca membru simpatizant;

• sa fie recomandat de minim 3 trei membrii activi ai clubului;

• sa fie acceptat ca atare de doua treimi din membrii fondatori.

Art.8 . Coordonatorii de activitati pot deveni membri ai clubului in masura in care indeplinesc conditiile de la art. 8 si s-au achitat onorabil de calitatea de coordonator in activitatea desfasurata.

Capitolul IV. Organele de conducere

Art.9 . (1) Conducerea clubului se realizeaza de catre un comitet director format din:

• Presedinte

• Vicepresedinte

• Vicepresedinte

• Vicepresedinte

• Secretar-Trezorier.

(2) Alegerea comitetului director se face la inceputul fiecarui an, prin votul a doua treimi din membrii activi.

(3) In comitetul de conducere pot fi alesi doar membrii activi.

Capitolul V. Dispozitii finale

Art.10 . Prezentul statut este agreat de membrii fondatori al clubului si aprobat de organele de conducere al Societatii Ecologiste din MM

(1) Conform art.21 din statutul S.E.M., clubul poate fi exclus (desfintat) daca nu respecta statutul S.E.MM

 

Newsletter Signup:
To The Top